Knihovna

Svojkovické paměti, 2010

Novodobá historie památkově chráněné bývalé hospodářské usedlosti č.p. 8 v obci Svojkovice na Rokycansku na pozadí dějin obce.   Svojkovické paměti

Padl jsem daleko od svého pole, 2015

Edice dopisů vojína Františka Reindla, sedláka z Dobříva čp. 5 na Rokycansku, který padl na bojišti I. světové války v listopadu roku 1915. Publikace byla připravena u příležitosti stého výročí jeho...

Vyhledávání