O časopisu

Internetový časopis Minulostí Podbrdska je zaměřen na publikování především odborných příspěvků ze všech oborů společenských a přírodních věd, které se dotýkají starší i novější historie v daném regionu. Ten byl vymezen územím Brdské vrchoviny a jejím podhůřím v okrese Rokycany s možným přesahem do sousedních okresů Beroun a Příbram.

Časopis je sice primárně určen pro publikování odborných příspěvků, ale nebráníme se ani publikování tematicky vhodných sdělení a upozornění, např. na plánované výstavy, vyšlé publikace apod. Za určitých podmínek lze v časopisu publikovat také recenze knih nebo výstav, avšak tyto se musejí týkat výše uvedeného regionu. Časopis vychází také v minimálním tištěném nákladu, který je však určen výhradně vybraným veřejným institucím a autorům příspěvků.

Minulostí Podbrdska - další okno do světa historie...

Komu je časopis určen

Časopis Minulostí Podbrdska je ojedinělou odbornou a informační platformou určenou odborné i laické veřejnosti, tedy všem těm, kteří se zajímají především o historii, zejména pak o historii Rokycanska, středních Brd a Podbrdska.

O projektu

Projekt Minulostí Podbrdska odstartoval na konci roku 2015 přípravou prvního čísla časopisu. Důvodem vzniku tohoto projektu byla absence podobného odborného časopisu na Rokycansku, který by dával možnost širší veřejnosti publikovat svá zjištění v podobě odborných příspěvků a který by byl zároveň volně šířen.

Kromě samotného časopisu je na tomto webu v rubrice Knihovna možné uveřejnit také nejrůznější studie, knihy, vážící se svým obsahem k danému regionu, a to přednostně autorů přispívajících do časopisu Minulostí Podbrdska.

Vyhledávání