Padl jsem daleko od svého pole, 2015

Edice dopisů vojína Františka Reindla, sedláka z Dobříva čp. 5 na Rokycansku, který padl na bojišti I. světové války v listopadu roku 1915. Publikace byla připravena u příležitosti stého výročí jeho úmrtí. Zde je ke stažení 2. upravené a doplněné vydání této práce:

 

 Padl jsem daleko od svého pole 

Padl jsem daleko od svého pole - Příloha

Vyhledávání