Konference Genius Loci Rokycany 2016

07.09.2016 11:12

Ve dnech 4. a 5. 10. 2016 se v Muzeu dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech uskuteční Konference Genius Loci Rokycany 2016. Cílem této interdisciplinární konference je prezentace nejnovějších zpráv a studií mapujících kulturně historické dědictví Rokycanska a Plzeňska. Na konferenci bude mít příspěvek také redaktor časopisu Minulostí Podbrdska, Lukáš Paleček, s názvem: "Nález archivu dobřívského rychtáře Jakuba Reindla".

Více informací o konferenci naleznete zde.

Vyhledávání